Posodobitev informacijskega in telekomunikacijskega sistema v Kmečki zadrugi Sevnica z orodji in rešitvami MegaTel in mCloud
Kmečka zadruga Sevnica ni imela urejenega področja informatike in telekomunikacij. Mega M je s celovitim pristopom optimiziral celotno področje informatike z uvedbo računalništva v oblaku mCloud in optimizacijo LAN in WAN omrežja. Storitve dostopa do interneta, IP in mobilne telefonije je Mega M v celoti optimiziral z naborom telekomunikacijskih storitev MegaTel.

Kmečka zadruga Sevnica ima odslej v celoti urejeno področje informatike in telekomunikacij, hkrati pa so se mesečni stroški znižali.