Uvajanje ERP sistema Microsoft Dynamics AX v EDP Elektro Ljubljana
Prezentacija vsebuje predstavitev uvajanja rešitve ERP sistema Microsoft Dynamic AX v največjem slovenskem EDP, Elektro Ljubljana. Opisuje projekt od začetka do izvedbene faze in izkušnje, pridobljene v času uvajanja in po prehodu v produkcijo. Poseben poudarek je na integraciji z obstoječimi satelitskimi sistemi in njihovem nemotenem delovanju po uvedbi rešitve.